@InCollection{Hładkiewicz:2008,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Znaczenie modeli w analizie politycznej",
  pages     = "315--323",
  year      = "2008",
  booktitle = "Z najnowszych dziejów Polski : szkice historyczno - politologiczne, ISBN: 8391803260",
  editor    = "pod red. Pawła A. Leszczyńskiego i Marka Szczerbińskiego",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Historyczne",
  address   = "Gorzów Wlkp.",
}