@InCollection{Grzegorzewska:2008,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Miłość i dyscyplina w rodzinach z problemem alkoholowym",
  pages     = "385--397",
  year      = "2008",
  booktitle = "Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności : szanse - zagrożenia - patologie, ISBN: 9788376110745",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Sikora",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}