@InCollection{Grzegorzewska:2008,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Sprawowanie funkcji rodzicielskiej wobec dziecka niepełnosprawnego",
  pages     = "349--356",
  year      = "2008",
  booktitle = "Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian, ISBN: 9788373084803",
  editor    = "pod red. Grażyny Miłkowskiej, Bożeny Olszak - Krzyżanowskiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}