@InCollection{Grzegorzewska:2008,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Doświadczenia życiowe jako źródło zdrowia lub zaburzeń w przebiegu rozwoju dzieci i młodzieży",
  pages     = "131--143",
  year      = "2008",
  booktitle = "Zdrowie - stres - choroba : w wymiarze psychologicznym, ISBN: 9788373089273",
  editor    = "pod red. nauk. Heleny Wrony - Polańskiej",
  publisher = "Oficyna Wydaw. "Impuls"",
  address   = "Kraków",
}