@InCollection{Piontek:2008,
  author    = "M. Piontek and K. Bednar",
  title     = "Stała kontrola stanu fizjologicznego bioindykatorów w badaniach toksykologicznych. Test kondycyjny",
  pages     = "313--318",
  year      = "2008",
  booktitle = "Ekotoksykologia w ochronie środowiska, ISBN: 9788392116783",
  editor    = "red. B. Kołwzan, K. Grabas",
  publisher = "Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski",
  address   = "[Wrocław]",
}