@InCollection{Gabryelewicz:2008,
  author  = "I. Gabryelewicz and S. Janik",
  title     = "Skutki działalności człowieka i ich wpływ na środowisko pracy",
  pages     = "29--34",
  year      = "2008",
  booktitle = "Ergonomia w zarządzaniu warunkami pracy, ISBN: 9788374811606",
  editor    = "red. E. Kowal",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
  series    = "Inżynieria Ergonomii : t. 1",
}