@InCollection{Mianowska:2008,
  author  = "E. Mianowska",
  title     = "Gimnazjaliści wobec własnej przyszłości. Różnice i podobieństwa z perspektywy strategii społecznego uczestnictwa",
  pages     = "125--155",
  year      = "2008",
  booktitle = "Młodość i oświata za burtą przemian, ISBN: 9788376111018",
  editor    = "pod red. Krystyny Szafraniec",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}