@InCollection{Ilciów:2008,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Internet. Przemiany społeczne i ich konsekwencje",
  pages     = "275--285",
  year      = "2008",
  booktitle = "Media i społeczeństwo** : nowe strategie komunikacyjne, ISBN: 9788376110585",
  editor    = "red. nauk. Marek Sokołowski",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci",
}