@InCollection{Macała:2008,
  author  = "J. Macała",
  title     = "Religia i etyka katolicka w kulturze politycznej II RP w opiniach środowisk katolickich",
  pages     = "111-130",
  year      = "2008",
  booktitle = "Wychowanie a polityka : kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego, ISBN: 9788323122258",
  editor    = "pod red. Katarzyny Kalinowskiej",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika",
  address   = "Toruń",
}