@InCollection{Janiszewska-Nieścioruk:2008,
  author  = "Z. Janiszewska-Nieścioruk",
  title     = "Problemy edukacji seksualnej osób z niepełnosprawnością intelektualną",
  pages     = "289--296",
  year      = "2008",
  booktitle = "Psychomotoryka: ruch pełen znaczeń, ISBN: 9788389518804",
  editor    = "red. Małgorzata Sekułowicz, Joanna Kruk - Lasocka, Lesław Kulmatycki",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej",
  address   = "Wrocław",
}