@InCollection{Ruszczyńska:2008,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Emilia Plater. Przemiany mitu w literaturze XIX i XX wieku",
  pages     = "92--103",
  year      = "2008",
  booktitle = "Polska i kraje bałtyckie w dialogu kultur = Polija un Baltija kulturas dialoga, ISBN: 9789984144061",
  editor    = "Barkovska K. un A. Kazjukevičs",
  publisher = "Daugavpils Universitate",
  address   = "Daugavpils",
  series    = "Polsko - Bałtyckie związki kulturowe : 2",
}