@InCollection{Konstańczak:2008,
  author    = "S. Konstańczak",
  title     = "Edukacja filozoficzna w ujęciu Kazimierza Twardowskiego",
  pages     = "93--102",
  year      = "2008",
  booktitle = "Twórca Szkoły Lwowsko - Warszawskiej w 70. rocznicę śmierci Kazimierza Twardowskiego, ISBN: 9788361087526",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Słomski",
  publisher = "Katedra Filozofii WSFiZ",
  address   = "Warszawa",
}