@InCollection{Garcarz:2008,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Etnocentryzm a egocentryzm osoby negocjatora kultur w procesie przekładu",
  pages     = "91--99",
  year      = "2008",
  booktitle = "W kręgu słowa : Zbiór Jubileuszowy poświęcony 25-leciu pracy naukowej Profesor Ewy Komorowskiej, ISBN: 9788361350279",
  editor    = "pod red. Żanety Kozickiej-Borysowskiej i Joanny Misiukajtis",
  publisher = "Uniwersytet Szczeciński",
  address   = "Szczecin",
}