@InCollection{Szczęsna-Szeib:2008,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Rola dyrektora szkoły w sieci wsparcia społecznego nauczyciela",
  pages     = "253--260",
  year      = "2008",
  booktitle = "Zachowania zawodowe nauczycieli i ich uwarunkowania, ISBN: 9788374811828",
  editor    = "red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}