@InCollection{Konstańczak:2008,
  author  = "S. Konstańczak",
  title     = "Etyka środowiskowa",
  pages     = "93",
  year      = "2008",
  booktitle = "Słownik Bioetyki, Biopolityki i Ekofilozofii, ISBN: 9783390708928",
  editor    = "red. nauk. Mariusz Ciszek",
  publisher = "Polskie Towarzystwo Filozoficzne",
  address   = "Warszawa",
}