@InCollection{Babirecki:2009,
  author  = "W. Babirecki",
  title     = "Systemy doradcze w zarządzaniu małymi przedsiębiorstwami",
  pages     = "32--40",
  year      = "2009",
  booktitle = "Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, ISBN: 9788392379775",
  editor    = "pod red. R. Knosali",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją",
  address   = "Opole",
}