@InCollection{Chciuk:2008,
  author  = "M. Chciuk and P. Bachman and P. Gawłowicz",
  title     = "Badanie jakości przetwarzania sygnałów w przetwornikach A/C i C/A",
  pages     = "55--61",
  year      = "2008",
  booktitle = "Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, ISBN: 9788374812990",
  editor    = "red. B. Pietrulewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej",
  address   = "Zielona Góra",
}