@InCollection{Gawłowicz:2008,
  author  = "P. Gawłowicz and P. Bachman and M. Chciuk",
  title     = "Mechatroniczne stanowiska dydaktyczne",
  pages     = "161--168",
  year      = "2008",
  booktitle = "Współczesne problemy techniki, zarządzania i edukacji, ISBN: 9788374812990",
  editor    = "red. B. Pietrulewicz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej",
  address   = "Zielona Góra",
}