@InCollection{Janik:2008,
  author  = "S. Janik and I. Gabryelewicz",
  title     = "Zanieczyszczenie środowiska w procesie wytwarzania wyrobów ze stopów żelaza",
  pages     = "96--104",
  year      = "2008",
  booktitle = "Modelowanie i inżynieria produkcji w ekorozwoju, ISBN: 9788360691427",
  editor    = "red. S. Szymura",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej",
  address   = "Opole",
  series    = "Studia i Monografie/Politechnika Opolska : z. 236",
}