@InCollection{Frątczak:2009,
  author  = "A. Frątczak and G. Bryś",
  title     = "Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontu budynku cegielni w Radowicach",
  pages     = "155--164",
  year      = "2009",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, ISBN: 9788374812399",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}