@InCollection{Greinert:2009,
  author  = "A. Greinert and R. Fruzińska",
  title     = "Przekształcenia północnej strefy przemysłowej Zielonej Góry na przestrzeni dziejów wyzwaniem planistycznym dnia dzisiejszego",
  pages     = "165--174",
  year      = "2009",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, ISBN: 9788374812399",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}