@InCollection{Grochowska:2009,
  author  = "E. Grochowska and A. Matysiak",
  title     = "Rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zniszczeniem zabytkowych budynków mieszkalnych w Kożuchowie",
  pages     = "175--180",
  year      = "2009",
  booktitle = "Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, ISBN: 9788374812399",
  editor    = "red. T. Biliński",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}