@InCollection{Ochonczenko:2008,
  author    = "H. Ochonczenko",
  title     = "Potrzeby osób niepełnosprawnych i ich zaspokajanie na poziomie szkoły wyższej",
  pages     = "376--397",
  year      = "2008",
  booktitle = "Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, ISBN: 97883612900603",
  editor    = "red. A. Barczyński",
  publisher = "Krajowa Izba Gospodarczo- Rehabilitacyjna",
  address   = "Warszawa",
  volume    = "Z. 54",
}