@InCollection{Hładkiewicz:2009,
  author  = "W. Hładkiewicz and A. Ilciów",
  title     = "Być dla siebie? Idea i znaczenie samorządności w demokracji lokalnej",
  pages     = "133--138",
  year      = "2009",
  booktitle = "Polityka regionalna w Polsce jako przestrzeń aktywności samorządu terytorialnego, ISBN: 9788371518409",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Waldemara Sługockiego",
  publisher = "Dom Wydaw. ELIPSA",
  address   = "Warszawa",
}