@InCollection{Garcarz:2009,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Przedmowa",
  pages     = "[2]",
  year      = "2009",
  booktitle = "Kontrastywny słownik amerykanizmów i brytycyzmów, ISBN: 9788392572879",
  editor    = "Maciej Widawski",
  publisher = "Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium"",
  address   = "Kraków",
}