@InCollection{Garcarz:2008,
  author  = "M. Garcarz",
  title     = "Humor sytuacyjny a przekład: zmagania tłumacza z intertekstualnością",
  pages     = "113--138",
  year      = "2008",
  booktitle = "Przekład jako promocja literatury, ISBN: 9788371880780",
  editor    = "pod red. Jadwigi Koniecznej - Twardzikowej, Marii Filipowicz - Rudek",
  publisher = "Księgarnia Akademicka",
  address   = "Kraków",
  series    = "Między oryginałem a przekładem : XIII",
}