@InCollection{Szczęsna-Szeib:2009,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Wsparcie społeczne nauczycieli w środowisku profesjonalnym jako wyzwanie współczesnej szkoły",
  pages     = "19--27",
  year      = "2009",
  booktitle = "Czas na wychowanie : główne konteksty i uwarunkowania, ISBN: 9788388425783",
  editor    = "red. nauk. Barbara Piątkowska",
  publisher = "Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa",
  address   = "Wałbrzych",
}