@InCollection{Ilciów:2009,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Public relations w polityce. Ujęcie krytyczne",
  pages     = "15--40",
  year      = "2009",
  booktitle = "Media a komunikowanie polityczne, ISBN: 9788376113777",
  editor    = "red. nauk. Marek Sokołowski",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
  series    = "Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci",
}