@InCollection{Grzegorzewska:2009,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Miłość w relacjach rodzice - dzieci w okresie adolescencji",
  pages     = "370--382",
  year      = "2009",
  booktitle = ""Kocha się raz?" : miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych, ISBN: 9788376113494",
  editor    = "red. nauk. Wojciech Muszyński",
  publisher = "Wydaw. Adam Marszałek",
  address   = "Toruń",
}