@InCollection{Cierpiałkowska:2009,
  author  = "L. Cierpiałkowska and I. Grzegorzewska",
  title     = "Psychologiczne uwarunkowania realizacji zadań rozwojowych przez dzieci alkoholików",
  pages     = "35--50",
  year      = "2009",
  booktitle = "Dziecko jako ofiara przemocy, ISBN: 9788323326618",
  editor    = "pod red. Bożeny Gulli i Małgorzaty Wysockiej - Pleczyk",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego",
  address   = "Kraków",
}