@InCollection{Asani:2009,
  author  = "A. Asani",
  title     = "Instrumenty zarządzania środowiskiem stosowane przy odwodnieniu pasa drogowego",
  pages     = "291--297",
  year      = "2009",
  booktitle = "Oczyszczanie ścieków i przeróbka osadów ściekowych. T. 3., ISBN: 9788374812504",
  editor    = "red. Z. Sadecka i in.",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}