@InCollection{Góralewska-Słońska:2009,
  author  = "A. Góralewska-Słońska",
  title     = "Aspekt psychospołecznego bezpieczeństwa pracowników w kontek¶cie wybranych sytuacji patologii organizacyjnych",
  pages     = "84--89",
  year      = "2009",
  booktitle = "Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia, ISBN: 9788389932044",
  editor    = "red. nauk. T. Zaborowski",
  publisher = "Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II",
  address   = "Zielona Góra",
}