@InCollection{Gontaszewska-Piekarz:2009,
  author    = "A. Gontaszewska-Piekarz and A. Kraiński",
  title     = "Problemy geotechniczne na terenach byłej podziemnej eksploatacji węgla brunatnego",
  pages     = "515--522",
  year      = "2009",
  booktitle = "Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych, ISBN: 9788361314844",
  editor    = "pod red. E. Dembickiego, M. K. Kumora, Z. Lechowicza",
  publisher = "Wydawnictwa Uczelniane UTP",
  address   = "Bydgoszcz",
}