@InCollection{Dudra:2009,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title     = "Przyszłość NATO - wyzwania w "Niepewnym świecie"",
  pages     = "125--135",
  year      = "2009",
  booktitle = "Problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku : studia historyczne i politologiczne, ISBN: 9788392822646",
  editor    = "pod red. Wiesława Hładkiewicza i Marka Szczerbińskiego",
  publisher = "Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polskie Towarzystwo Historyczne",
  address   = "Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski",
}