@InCollection{Pochyły:2009,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Analiza konstytucji Kurdystanu irackiego z 25 października 1992 roku",
  pages     = "331--347",
  year      = "2009",
  booktitle = "Kurdowie i Kurdystan iracki na przełomie XX i XXI wieku, ISBN: 9788323220008",
  editor    = "red. Adnan Abbas i Paweł Siwiec",
  publisher = "Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
  address   = "Poznań",
}