@InCollection{Asani:2009,
  author  = "A. Asani",
  title     = "Uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych przegrodą szczelną w postaci folii PVC i ścianki C-LOC",
  pages     = "100--106",
  year      = "2009",
  booktitle = "Antropogeniczne oddziaływania i ich wpływ na środowisko wodne, ISBN: 9788361102205",
  publisher = "Wydawnictwo IMGW",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej",
}