@InCollection{Dziekan:2009,
  author  = "Ł. Dziekan and M. Witczak",
  title     = "Sterowanie tolerujące uszkodzenia dla systemów rozmytych Takagi-Sugeno z ograniczeniami na wejście",
  pages     = "39--46",
  year      = "2009",
  booktitle = "Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, ISBN: 9788392680628",
  editor    = "red. Z. Kowalczuk",
  publisher = "Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT",
  address   = "Gdańsk",
  series    = "Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka",
}