@InCollection{Feldshtein:2009,
  author  = "E. Feldshtein and H. Pacha-Gołębiowska",
  title     = "Wpływ warunków obróbki na właściwości powierzchni elementów z żeliwa GJS2131 odpornego na ścieranie",
  pages     = "97--104",
  year      = "2009",
  booktitle = "Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika, ISBN: 9788361314967",
  editor    = "red. H. Latoś",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego",
  address   = "Bydgoszcz",
  series    = "Szkoła Obróbki Skrawaniem : 3",
}