@InCollection{Feldshtein:2009,
  author  = "E. Feldshtein and R. Maruda",
  title     = "Poprawa skrawalności wybranych gatunków stali węglowych w warunkach minimalnego przepływu środka chłodząco-smarującego",
  pages     = "139--146",
  year      = "2009",
  booktitle = "Obróbka skrawaniem : zaawansowana technika, ISBN: 9788361314967",
  editor    = "red. H. Latoś",
  publisher = "Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego",
  address   = "Bydgoszcz",
  series    = "Szkoła Obróbki Skrawaniem : 3",
}