@InCollection{Moczulski:2009,
  author  = "W. Moczulski and R. Szulim and P. Tomasik and D. Wachla",
  title     = "Odkrywanie wiedzy w bazach danych",
  pages     = "139--185",
  year      = "2009",
  booktitle = "Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, ISBN: 9788320436129",
  editor    = "red. J. Korbicz, J. M. Kościelny",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : T. 14",
}