@InCollection{Cholewa:2009,
  author    = "W. Cholewa and J. Korbicz and J. Kościelny and P. Chrzanowski and K. Patan and T. Rogala and M. Syfert and M. Witczak",
  title     = "Metody diagnostyki",
  pages     = "211--315",
  year      = "2009",
  booktitle = "Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, ISBN: 9788320436129",
  editor    = "red. J. Korbicz, J. M. Kościelny",
  publisher = "Wydaw. Naukowo-Techniczne",
  address   = "Warszawa",
  series    = "Monografie : T. 14",
}