@InCollection{Szczęsna-Szeib:2009,
  author  = "A. Szczęsna-Szeib",
  title     = "Sieci wsparcia społecznego nauczycieli w środowiskach szkolnych",
  pages     = "227--236",
  year      = "2009",
  booktitle = "Kultura organizacyjna szkoły, ISBN: 9788374642019",
  editor    = "pod red. Ewy Augustyniak",
  publisher = "Uczelniane Wydaw. Naukowo-Dydaktyczne AGH",
  address   = "Kraków",
}