@InCollection{Ilciów:2009,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Politycy i media. Ich role i znaczenie. Niezależność działania, etyczność postępowania",
  pages     = "217--230",
  year      = "2009",
  booktitle = "Socjotechnika w polityce - wczoraj i dziś, ISBN: 9788371334085",
  editor    = "pod red. Agnieszki Kasińskiej - Metryki i Katarzyny Kasowskiej - Pedrycz",
  publisher = "Wydaw. Humanistyczno-Przyrodnicze Jana Kochanowskiego",
  address   = "Kielce",
  volume    = "Tom 1",
}