@InCollection{Grzegorzewska:2009,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Wspieranie potencjału dzieci podatnych na zagrożenie, czyli kilka słów o zjawisku resilience",
  pages     = "318--325",
  year      = "2009",
  booktitle = "Rzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, ISBN: 9788360743195",
  editor    = "red. nauk. Mirosław Kisiel, Tomasz Huk",
  publisher = "Oficyna Wydaw. WW",
  address   = "Katowice",
}