@InCollection{Dudra:2009,
  author  = "S. Dudra and P. Pochyły",
  title     = "Kurdowie - wokół problemu tożsamości narodowej",
  pages     = "272--284",
  year      = "2009",
  booktitle = "W kręgu polityki, ISBN: 9788392569985",
  editor    = "red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki",
  publisher = "Śląskie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego",
  address   = "Zielona Góra - Częstochowa",
}