@InCollection{Pochyły:2009,
  author  = "P. Pochyły",
  title     = "Konflikt turecko-kurdyjski jako bariera przyjęcia Turcji do Unii Europejskiej. Czy jest to problem Europy?",
  pages     = "105--112",
  year      = "2009",
  booktitle = "Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej po rozszerzeniu z 2007 - przegląd zagadnień, ISBN: 9788360677667",
  editor    = "praca zbiorowa pod red. Cezarego Trosiaka",
  publisher = "Wydaw. Naukowe WNPiD UAM",
  address   = "Poznań",
}