@InCollection{Ilciów:2009,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Bibliografia naukowa Wiesława Hładkiewicza/ oprac.",
  pages     = "19--33",
  year      = "2009",
  booktitle = "W kręgu polityki*, ISBN: 9788392569985",
  editor    = "red. nauk. Adam Ilciów, Robert Potocki",
  publisher = "¦l±skie Towarzystwo Naukowe im. Michała Grażyńskiego",
  address   = "Zielona Góra - Częstochowa",
}