@InCollection{Ilciów:2009,
  author  = "A. Ilciów",
  title     = "Konwergencja mediów a Internet",
  pages     = "241--251",
  year      = "2009",
  booktitle = "Mediatyzacja kampanii politycznych, ISBN: 9788322618554",
  editor    = "pod red. Mariusza Kolczyńskiego, Marka Mazura i Stanisława Michalczyka",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
}