@InCollection{Grzegorzewska:2009,
  author  = "I. Grzegorzewska",
  title     = "Realizacja zadań rozwojowych okresu dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych",
  pages     = "159--165",
  year      = "2009",
  booktitle = "Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu : trudy dorastania, trudy dorosłości, ISBN: 9788392671985",
  editor    = "pod red. Iwony Chrzanowskiej, Beaty Jachimczak, Doroty Podgórskiej-Jachnik",
  publisher = "Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Edukacyjna Grupa Projektowa",
  address   = "Łódź",
}