@InCollection{Ruszczyńska:2010,
  author  = "M. Ruszczyńska",
  title     = "Dominik Magnuszewski w świetle legendy literackiej",
  pages     = "106--116",
  year      = "2010",
  booktitle = "Między biografią, literaturą i legendą, ISBN: 9788373385108",
  editor    = "pod red. Marka Stanisza i Kazimierza Maciąga",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego",
  address   = "Rzeszów",
}